Cucullia

Observasjoner per måned

Måned1970–2009201020112012201320142015201620172019202020212022total
Januar               
Februar               
Mars               
April1 1  3       8 %
Mai 15          9 %
Juni2  1111 112 117 %
Juli5231714222 1148 %
August2     721    18 %
September               
Oktober               
November               
Desember