Anarta myrtilli (Rødt heifly)

Observasjoner per måned

Måned1982–200920102013201420152018total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai319 %
Juni312144 %
Juli111125 %
August1113 %
September  
Oktober  
November  
Desember