Ipimorphinae

Observasjoner per måned

Måned1982–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar                
Februar1         1   0 %
Mars58522 3665 2   1 %
April40252974951022164123 %
Mai65226 133 1 1 1 %
Juni6818221011476538281619 66 %
Juli1531581331021171328459453870224 22 %
August217173184127164119181783565823816 29 %
September2871331781182032042161308044331718 33 %
Oktober39293817152259 11173 5 %
November  141  3  1    0 %
Desember1           1 0 %