Lacanobia contigua (Broket lundfly)

Observasjoner per måned

Måned2007–200920102011201220132014201520162017201820192021total
Januar              
Februar              
Mars              
April              
Mai   3      1 7 %
Juni566 15 1211151 %
Juli35 21 3 3 4139 %
August      2     4 %
September              
Oktober              
November              
Desember