Polia nebulosa (Grått hakefly)

Observasjoner per måned

Måned1981–2009201020112012201320142015201620172018201920202021total
Januar               
Februar               
Mars               
April               
Mai         3   1 %
Juni456 215 31219 4 34 %
Juli918211024131210203101158 %
August 2 31 12      7 %
September               
Oktober               
November               
Desember