Thera britannica (Edelgranbarmåler)

Observasjoner per måned

Måned2007–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar                
Februar                
Mars                
April                
Mai132 2114 1224  112 %
Juni14113364231111  14 %
Juli 2  121       2 %
August 1  2411 1    3 %
September3656 32811137 411 33 %
Oktober2615119192113 31 1  34 %
November3 1  1 1      2 %
Desember