Grammia quenseli (Stripebjørnespinner)

Ingen registrerte flygere.