Odontosia sieversii (Båndet vårtannspinner)

Observasjoner per måned

Måned200820112012201320142015201620172018201920202021total
Januar  
Februar  
Mars212113 %
April14548514173 %
Mai11111113 %
Juni  
Juli  
August  
September  
Oktober  
November  
Desember