Anania funebris (Gullrisengmott)

Observasjoner per måned

Måned1999–2009201020112012201320142015201620172019202020212022total
Januar               
Februar               
Mars               
April               
Mai1 11 1 112 1 12 %
Juni74633812411  53 %
Juli39224311 1  136 %
August               
September               
Oktober               
November               
Desember