Phycitinae

Observasjoner per måned

Måned1984–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar21            0 %
Februar      1       0 %
Mars    1      1  0 %
April  1   1   1   0 %
Mai31311  1144  11 %
Juni309314516619161096  12 %
Juli647279514096524450182929 44 %
August658452774091122211816135 37 %
September7133541215101  11 5 %
Oktober     1    1 1 0 %
November1             0 %
Desember1 1   1       0 %