Acleris umbrana (Heggflatvikler)

Observasjoner per måned

Måned20112013201720192022total
Januar       
Februar       
Mars   1 13 %
April       
Mai2 2 163 %
Juni       
Juli 1   13 %
August       
September       
Oktober1    13 %
November       
Desember