Pyrausta aurata (Mynteengmott)

Observasjoner per måned

Måned2008–2009201120132015201620172021total
Januar         
Februar         
Mars         
April         
Mai     1 8 %
Juni23 112183 %
Juli         
August  1    8 %
September         
Oktober         
November         
Desember