Longalatedes elymi (Marehalmfly)

Observasjoner per måned

Måned2005–200920102011201220132014201520162018201920202021total
Januar              
Februar              
Mars              
April              
Mai              
Juni71221122  1 12 %
Juli171311813139746 768 %
August24691 41 13 20 %
September              
Oktober              
November              
Desember