Bucculatrix

Observasjoner per måned

Måned2008–20092010201120122013201420152016201720182019total
Januar  
Februar  
Mars  
April112 %
Mai718 %
Juni326511264842173 %
Juli222133114 %
August112 %
September  
Oktober  
November  
Desember