Bucculatrix frangutella

Observasjoner per måned

Måned200820112013201420162017total
Januar        
Februar        
Mars        
April        
Mai        
Juni 2 12167 %
Juli111   33 %
August        
September        
Oktober        
November        
Desember