Idaea pallidata (Blek engmåler)

Observasjoner per måned

Måned1989–20092011201220152016201720182019total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai13217 %
Juni231151757 %
Juli1826 %
August  
September  
Oktober  
November  
Desember