Apotomis sauciana (Mørk løvvikler)

Observasjoner per måned

Måned2007–2009201020112012201320142016201720182019total
Januar            
Februar            
Mars            
April            
Mai        1 3 %
Juni2   2   2222 %
Juli43345131 272 %
August   1      3 %
September            
Oktober            
November            
Desember