Erebidae (Praktfly)

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar           1  0 %
Februar11            0 %
Mars1  1          0 %
April7413  10    63 21 %
Mai5516273614615402135206575 %
Juni141651985879145411809510071303 19 %
Juli2932994412662803282822092301782111461 49 %
August1171541672059238293926528863014 22 %
September361429191833241213241313 4 %
Oktober  73 22  221  0 %
November                
Desember  1   1   1   0 %