Erebidae (Praktfly)

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar           1  0 %
Februar11            0 %
Mars1  1          0 %
April7413  10    63 21 %
Mai55162736146154021352065256 %
Juni1416519858791454118095100713033619 %
Juli29329944126628034028220923017821114624449 %
August11715416720592382939265288630142822 %
September36142919183324121324131344 %
Oktober  73 22  221  0 %
November             10 %
Desember  1   1   1   0 %