Argyroploce dalecarliana (Vintergrønnprydvikler)

Ingen observasjoner.