Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly)

 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Svein Bekkum (26.07.2019)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (06.06.2018)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (04.06.2018)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (03.06.2018)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (15.06.2017)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (22.07.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Dag O. Bollingmo (02.08.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Michael Fredriksen (12.07.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sveinung Sigbjørnsen (25.06.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (26.06.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (17.06.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (16.06.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (06.06.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Fredrik Birkeland (29.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (24.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) John Skartveit (25.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (08.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sveinung Sigbjørnsen (09.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) John Skartveit (12.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (07.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (07.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (05.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sveinung Sigbjørnsen (26.07.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sveinung Sigbjørnsen (25.07.2015)