Pammene albuginana (Gallesolvikler)

Ingen bilder.