Argyresthia bonnetella

Lepidoptera (Sommerfugler)»«Micro-heterocera» (Nattsommerfugler mikro)»Yponomeutidae (Spinnmøll)»Argyresthiinae»Argyresthia»

Argyresthia bonnetella

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

  • Argyresthia bonnetella Kjell Tore Vogsland (14.07.2008)