Argyresthia dilectella

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Yponomeutidae (Spinnmøll)»Argyresthiinae»Argyresthia»

Argyresthia dilectella

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

  • Argyresthia dilectella Even Mjaaland (09.07.2012)
  • Argyresthia dilectella Kjell Mjølsnes (07.07.2011)
  • Argyresthia dilectella Kjell Mjølsnes (27.07.2010)
  • Argyresthia dilectella Frode Falkenberg (16.07.2009)
  • Argyresthia dilectella Michael Fredriksen (03.07.2009)
  • Argyresthia dilectella
  • Argyresthia dilectella Kjell Mjølsnes (30.06.2009)