Larentiinae

Sommerfugler i Norge
19.03.2015
Leiv Tommas Haugen
Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Sommerfugler i Norge
17.03.2015
Leiv Tommas Haugen
Sandbekken (Tysvær, Rogaland)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Acleris notana (Bjørkeflatvikler)
Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Nycteola revayana (Eikeviklerfly)
Odontosia sieversii (Båndet vårtannspinner)
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Tortricodes alternella (Vårvikler)
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Ypsolopha ustella