Hopp til hovedinnhold

Charadriidae (Lofamilien)

Når kommer våren?
18.04.2024
Grønnåsen skole
(Bodø, Nordland)
28.03.2024 Blomstring hestehov
17.04.2024 Blomstring hvitveis
05.04.2024 Ankomst låvesvale
13.04.2024 Blomstring snøklokke
12.04.2024 Ankomst stær
13.04.2024 Ankomst vipe
10.04.2024 Ankomst bokfink
14.04.2024 Ankomst snøgås
17.04.2024 Voksenstadiet humler
14.04.2024 Voksenstadiet skogsmaur
Når kommer våren?
08.04.2024
Åse Marit Skjølås
Gardløs (Vestre Toten, Innlandet)
01.04.2024 Ankomst vipe
30.03.2024 Ankomst lerkefamilien
30.03.2024 Sang for første gang lerkefamilien
30.03.2024 Ankomst tranefugler
30.03.2024 Sang for første gang tranefugler
 
Når kommer våren?
05.04.2024
Kjell Arne Olsen
Sandnes søndre (Larvik, Vestfold)
03.04.2024 Blomstring hvitveis
05.04.2024 Ankomst linerle
05.04.2024 Ankomst vipe
01.04.2024 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
01.04.2024
Åse Marit Skjølås
Gardløs (Vestre Toten, Innlandet)
28.03.2024 Ankomst bokfink
28.03.2024 Sang for første gang bokfink
31.03.2024 Ankomst vipe
 
Når kommer våren?
31.03.2024
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
26.02.2024 Blomstring snøklokke
30.03.2024 Ankomst storspove
31.03.2024 Ankomst enkeltbekkasin
31.03.2024 Sang for første gang enkeltbekkasin
30.03.2024 Ankomst fiskemåke
30.03.2024 Sang for første gang fiskemåke
31.03.2024 Ankomst gravand
31.03.2024 Sang for første gang gravand
29.03.2024 Ankomst grågås
29.03.2024 Sang for første gang grågås
25.03.2024 Blomstring hestehov
31.03.2024 Ankomst sandlo
31.03.2024 Sang for første gang sandlo
30.03.2024 Sang for første gang storspove
04.02.2024 Ankomst stær
05.02.2024 Sang for første gang stær
02.03.2024 Ankomst tjeld
02.03.2024 Sang for første gang tjeld
26.03.2024 Voksenstadiet skogsmaur
 
Når kommer våren?
31.03.2024
Mathisen Siv
Sausvatn (Brønnøy, Nordland)
30.03.2024 Ankomst vipe
 
Når kommer våren?
25.03.2024
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
24.03.2024 Blomstring blåveis
24.03.2024 Reirbygging vipe
 
Når kommer våren?
24.03.2024
Oluf Svendsen Lilleeidet
Lilleeid 32 (Vestvågøy, Nordland)
16.03.2024 Ankomst tjeld
16.03.2024 Sang for første gang tjeld
24.03.2024 Ankomst vipe
24.03.2024 Sang for første gang vipe
 
Når kommer våren?
09.03.2024
Arne Kjell Askeland
Moksheim (Karmøy, Rogaland)
02.03.2024 Ankomst vipe
 
Fugleobservasjoner
03.03.2024
Kjell Emil Berge
Finnøy (Stavanger, Rogaland)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Når kommer våren?
04.02.2024
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Akershus)
02.02.2024 Ankomst ringdue
02.02.2024 Sang for første gang ringdue
03.02.2024 Ankomst tjeld
03.02.2024 Sang for første gang vipe
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2024
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Grønnfink (50)
Gråtrost (25)
Kråke (21)
Storspove (15)
Dompap (14)
Kjøttmeis (13)
Rødvingetrost (13)
Gråsisik (12)
Gråhegre (8)
Svarttrost (8)
Blåmeis (7)
Bokfink (4)
Grønnsisik (3)
Skjære (3)
Bjørkefink (2)
Gjerdesmett (2)
Hare (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Stær (2)
Hjort (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Munk (1)
Rugde (1)
Røyskatt (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Vipe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
10.11.2023
Grethe Helen Vibstad
Sørsivegen 2506 (Overhalla, Trøndelag)
Grønnfink (19)
Gråspurv (17)
Dompap (15)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (9)
Skjære (8)
Ravn (5)
Nøtteskrike (4)
Vipe (4)
Ekorn (3)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
26.09.2023
Samfundets skole Egersund
Støre/Eigerøy (Eigersund, Rogaland)
(4)
Beinfisk (Actinopterygii)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Ålegras (Zostera marina)
 
Fugler ved foringsplassen
05.06.2023
S. H. Myklebust
Krossleite (Alver, Vestland)
Vipe (6)
 
1 - 15 av 3 335 siste»»