Melampyrum sylvaticum (Småmarimjelle)

Når kommer våren?
26.06.2022
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
26.06.2022 Blomstring rundbelg
26.06.2022 Blomstring skogsalat
26.06.2022 Voksenstadiet admiral
26.06.2022 Blomstring gulflatbelg
26.06.2022 Blomstring nattfiol
26.06.2022 Blomstring skogsvinerot
26.06.2022 Blomstring småmarimjelle
Når kommer våren?
09.06.2021
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
09.06.2021 Blomstring gulflatbelg
09.06.2021 Blomstring korsved
09.06.2021 Blomstring kystgrisøyre
09.06.2021 Blomstring revebjelle
09.06.2021 Blomstring rundbelg
09.06.2021 Blomstring småmarimjelle
 
Når kommer våren?
21.06.2020
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
21.06.2020 Blomstring geitrams
21.06.2020 Blomstring småmarimjelle
 
Når kommer våren?
21.06.2020
Charlotte Bakke
Bjørntvedt (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
05.06.2020 Blomstring blåfjær
05.06.2020 Blomstring småmarimjelle
 
Når kommer våren?
24.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.06.2019 Blomstring bjørnebrodd
24.06.2019 Blomstring småmarimjelle
 
Når kommer våren?
15.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
14.06.2019 Blomstring bringebær
14.06.2019 Blomstring prestekrage
14.06.2019 Blomstring småmarimjelle
 
Når kommer våren?
05.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
05.06.2018 Blomstring hundegras
05.06.2018 Blomstring småmarimjelle
05.06.2018 Blomstring stormarimjelle
 
Når kommer våren?
31.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
31.05.2018 Blomstring gåsemure
31.05.2018 Blomstring kystgrisøyre
31.05.2018 Blomstring småmarimjelle
31.05.2018 Blomstring stormarimjelle
 
Når kommer våren?
18.06.2017
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
18.06.2017 Blomstring fuglevikke
18.06.2017 Blomstring grasstjerneblom
18.06.2017 Blomstring gulflatbelg
18.06.2017 Blomstring korsved
18.06.2017 Blomstring kratthumleblom
18.06.2017 Blomstring krattmjølke
18.06.2017 Blomstring legeveronika
18.06.2017 Blomstring nattfiol
18.06.2017 Blomstring rundbelg
18.06.2017 Blomstring skogsalat
18.06.2017 Blomstring småmarimjelle
18.06.2017 Blomstring vivendel
18.06.2017 Blomstring roseslekta
 
Når kommer våren?
17.06.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
17.06.2017 Blomstring bakkestjerne
17.06.2017 Blomstring krypsoleie
17.06.2017 Blomstring legeveronika
17.06.2017 Blomstring prestekrage
17.06.2017 Blomstring småmarimjelle
17.06.2017 Blomstring stormarimjelle
17.06.2017 Blomstring vendelrot
 
Når kommer våren?
03.06.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
02.06.2016 Blomstring bergfrue
02.06.2016 Blomstring liljekonvall
02.06.2016 Blomstring rogn
02.06.2016 Blomstring småmarimjelle
Når kommer våren?
23.06.2015
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
23.06.2015 Blomstring hundegras
23.06.2015 Blomstring prestekrage
23.06.2015 Blomstring småengkall
23.06.2015 Blomstring småmarimjelle
23.06.2015 Blomstring vendelrot
23.06.2015 Blomstring brennesle
 
Når kommer våren?
10.06.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
08.06.2015 Blomstring småmarimjelle
 
Når kommer våren?
09.06.2014
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
09.06.2014 Blomstring blokkebær
09.06.2014 Ankomst boltit
09.06.2014 Ankomst fjellerke
09.06.2014 Blomstring småmarimjelle
 
Når kommer våren?
03.06.2014
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
03.06.2014 Blomstring bjørnebær
03.06.2014 Blomstring gulflatbelg
03.06.2014 Blomstring småmarimjelle
03.06.2014 Ankomst tårnseiler
 
1 - 15 av 23 siste»»