Artsbilder fra Odd Johan Berland

Fotografen har stilt de viste bildene til disposisjon for bruk i faktaark på Lepidoptera.no og Miljølære.no.

Bildene må ikke brukes eller gjengis uten fotografens samtykke. Lepidoptera.no er selvsagt behjelpelig med å formidle kontakt med fotografen for eventuell bruk av bildene i andre sammenhenger.

  • Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly) Odd Johan Berland (23.07.2010)