Lokaliteter: Leknes: 27.07.2013

Rapportør:Rune Voie
Observatører:Rune Voie
Lokalitet:Leknes (Etne, Vestland)
Dato:27.07.2013
Registrert:01.11.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Arichanna melanaria (Flekkmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma latefasciata (Flekkskogmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Martania taeniata (Granlundmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia baja (Kantplettbakkefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia abietaria (Stor kongledvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen