Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Håland: 23.01.2014

Rapportør:Dag L. Fjeldstad
Observatører:Dag L.Fjeldstad
Lokalitet:Håland (Tysvær, Rogaland)
Dato:23.01.2014
Registrert:25.01.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Null føre og vind
Kommentar til funn:Individet er insamlet
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha ustella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen