Lokaliteter: Hustoft gnr. 150/4: 18.05.2014

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Lokalitet:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:18.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler) 
Fenofase:Voksenstadiet18.05.2014


Art:Adscita statices (Grønn metallsvermer) 
Fenofase:Voksenstadiet18.05.2014


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring16.05.2014


Art:Stålormer (Anguidae) 
Fenofase:Første observasjon13.05.2014