Lokaliteter: Vågslid: 17.07.2015

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Område:Vågslid (Vinje, Vestfold og Telemark)
Dato:17.07.2015
Registrert:20.07.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:lysfelle og håving
 Håving kveld

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea prunalis (Buskengmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Erebia pandrose (Fjellringvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Sympistis heliophila (Gnistdagfly)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Dagaktiv. Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus idas (Idasblåvinge)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma affinitata (Nelliklundmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Venusia cambrica (Rognemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cochylidia subroseana (Rosa gullrispraktvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Merknad:5+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulia ministrana (Skumringsvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Denisia stipella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Microskopert.


Artsdatabanken logo
Art:Elachista krogeri
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:NY Sør Norge. Hann, gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Elachista nielswolffi
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs. 5 innsamlet for kontroll.


Artsdatabanken logo
Art:Elachista nobilella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix bergstraesserella
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:1
Voksestadium:Voksen