Eigerøy fyr: 26.07.2014

Norge»Rogaland»Eigersund»Eigerøy fyr»26.07.2014

Registrert informasjon

Rapportør:John Grønning
Observatører:A
Område:Eigerøy fyr (Eigersund, Rogaland)
Dato:26.07.2014
Registrert:02.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zeiraphera isertana (Eikekveldvikler)
Antall:2
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha cespitana (Engprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tenerana (Orekveldvikler)
Antall:2
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen