Lokaliteter: Morvik: 27.09.2016

Rapportør:Anders Lundberg
Observatører:Anders Lundberg
Lokalitet:Morvik (Bergen, Vestland)
Dato:27.09.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen