Eigjeneset: 18.10.2016

Norge»Rogaland»Gjesdal»Eigjeneset»18.10.2016

Registrert informasjon

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland,Jostein Austevik & Sveinung Larsen
Område:Eigjeneset (Gjesdal, Rogaland)
Dato:18.10.2016
Registrert:06.12.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:2 x Robinson & laken + vinsnorer.
Kommentar til funn:Utdrag av fangsten.
Observasjonsttype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Diurnea lipsiella (Høstdorskmøll)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epirrita dilutata (Kystbjørkemåler)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Gensjekket.


Artsdatabanken logo
Art:Epirrita christyi (Olivenbjørkemåler)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Gensjekket.


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia maculana (Ospekveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Merknad:40+
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen