Lokaliteter: Sakseid, Bjørkeskogen 11: 21.02.2018

Rapportør:Odd Hallaråker
Observatører:Odd Hallaråker
Lokalitet:Sakseid, Bjørkeskogen 11 (Bømlo, Vestland)
Dato:21.02.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Inne på badet, glass åpent