Lokaliteter: Verinane: 12.05.2018

Rapportør:Jorunn Valle
Observatører:Jorunn Valle
Lokalitet:Verinane (Alver, Vestland)
Dato:12.05.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:2
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen