Sørborg: 22.04.2019

Norge»Hordaland»Bergen»Sørborg»22.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Sørborg (Bergen, Hordaland)
Dato:22.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Skuffende dårlig fangst. Dette var først fangstnatt etter skogbrannen for noen dager siden. Det brant is tore deler av vegetasjonen ovenfor felleplassen (bare 30-40 meter). Kan det hatt en effekt?
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:36
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:19
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen