Bjørkelangen: 23.04.2019

Norge»Viken»Aurskog-Høland»Bjørkelangen»23.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Per Torgersen
Observatører:Per Torgersen
Område:Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
Dato:23.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Aglais io (Dagpåfugløye) 
Fenofase:Voksenstadiet19.04.2019


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst18.04.2019


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Sang for første gang18.04.2019


Art:Firfisler (Lacertidae) 
Fenofase:Første observasjon20.04.2019


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2019


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring18.04.2019


Art:Argynnis paphia (Keiserkåpe) 
Fenofase:Voksenstadiet19.04.2019


Art:Coccinellidae (Marihøner) 
Fenofase:Voksenstadiet23.04.2019


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst18.04.2019


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Sang for første gang19.04.2019


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2019


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst21.04.2019


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Sang for første gang21.04.2019


Art:Nymphalis antiopa (Sørgekåpe) 
Fenofase:Voksenstadiet19.04.2019