Hjelmeland fergekai: 07.06.2019

Norge»Rogaland»Hjelmeland»Hjelmeland fergekai»07.06.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Hjelmeland fergekai (Hjelmeland, Rogaland)
Dato:07.06.2019
Registrert:08.06.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen