Tofte i Hurum: 08.07.2019

Norge»Buskerud»Hurum»Tofte i Hurum»08.07.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Per Furuholt
Observatører:Per Furuholt
Område:Tofte i Hurum (Hurum, Buskerud)
Dato:08.07.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Art:Lasiocampidae (Ekte spinnere)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Audun Jaren