Lokaliteter: Presthammer: 26.06.2019

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:26.06.2019
Registrert:10.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita funebrana (Plommefrøvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn. 2 funn Karmøy. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis apicella (Stripesigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen