Lokaliteter: Otteid (Storedal): 29.09.2019

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:29.09.2019
Registrert:15.12.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:15 grader klokka 18:00
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Staurophora celsia (Grønnbåndet rotfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen