Lokaliteter: Askim: 13.11.2019

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Askim (Indre Østfold, Viken)
Dato:13.11.2019
Registrert:15.12.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:3
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen