Lokaliteter: Sandbekken: 21.04.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Sandbekken (Tysvær, Rogaland)
Dato:21.04.2020
Registrert:22.04.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Vinsnorer og lys m. laken.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane socia (Brunt kappefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Merknad:30+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cleora cinctaria (Båndbarkmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris ferrugana (Eikeflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris abietana (Granflatvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris lipsiana (Punktflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Merknad:20+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix arenella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caloptilia betulicola
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis steinkellneriana
Antall:1
Voksestadium:Voksen