Hustoft gnr. 150/4: 03.05.2020

Norge»Rogaland»Tysvær»Hustoft gnr. 150/4»03.05.2020

Registrert informasjon

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:03.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøkfugler (Cuculiformes) 
Fenofase:Sang for første gang03.05.2020


Art:Pieris rapae (Liten kålsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet03.05.2020


Art:Pors (Myrica gale) 
Fenofase:Blomstring29.04.2020


Art:Vårmarihandslekta (Orchis) 
Fenofase:Blomstring03.05.2020


Art:Ørevier (Salix aurita) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)29.04.2020