Lokaliteter: Grøm: 14.06.2020

Rapportør:Torunn Ostad
Observatører:Torunn Ostad
Lokalitet:Grøm (Grimstad, Agder)
Dato:14.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Macroglossum stellatarum (Dagsvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen