Lokaliteter: Presthammer: 10.09.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:10.09.2020
Registrert:11.09.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrius convolvuli (Vindelsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Min forrige obs. er fra 2015.