Lokaliteter: Presthammer: 23.08.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:23.08.2020
Registrert:02.11.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta padella (Rognespinnmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen