Lokaliteter: Hausland, Fevik.: 08.11.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Hausland, Fevik. (Grimstad, Agder)
Dato:08.11.2020
Registrert:09.11.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ved utelys.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Emmelina monodactyla (Vindelfjærmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen