Lokaliteter: Våganeset: 31.07.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Våganeset (Vindafjord, Rogaland)
Dato:31.07.2020
Registrert:28.12.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Feromon

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pennisetia hylaeiformis (Bringebærglassvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Feromon